Årsstämma 22 juni 2023

Årsstämma 22 juni 2023

Greenely
2023-05-22
Greenely Office

Den 22e juni, 2023 kommer Greenely AB anordna en bolagsstämma. På denna sida finns material för inbjudan, anmälan och beslut som kommer bearbetas under stämman.

Kallelse årsstämma 22 juni 2023

Fullmaktsformulär årsstämma 22 juni 2023

Årsredovisning Greenely AB (publ) 2022

Årsredovisning Greenely Premium AB 2022

Revisionsberättelse Greenely AB (publ) 2022