Årsstämma 28 juni 2024

Årsstämma 28 juni 2024

Greenely
2024-05-28
Greenely Office

Den 28 juni, 2024 kommer Greenely AB anordna en årsstämma. På denna sida finns allt tillgängligt material för inbjudan, anmälan och beslut som kommer bearbetas under stämman.

Kallelse årsstämma 28 juni 2024

Fullmaktsformulär årsstämma 28 juni 2024

Årsredovisning Greenely AB (publ) 2023

Revisionsberättelse Greenely AB (publ) 2023

Årsredovisning Greenely Premium AB 2023

Revisionsberättelse Greenely Premium AB (publ) 2023