Årsstämma 30 juni 2022

Årsstämma 30 juni 2022

Greenely
2022-05-30
Greenely Office

Den 30 juni, 2022 kommer Greenely AB anordna en årsstämma. På denna sida finns allt tillgänglig material för inbjudan, anmälan och beslut som kommer bearbetas under stämman.


Fullmaktsformulär AGM 2022

Kallelse årsstämma 2022

Årsredovisning Greenely 2021

Revisionsberättelse

Poströstningsformulär AGM 2022

Föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag AGM 2022