Extra bolagsstämma 2 augusti 2024

Extra bolagsstämma 2 augusti 2024

Greenely
2024-07-02

Den 2 augusti, 2024 kommer Greenely AB anordna en extra bolagsstämma. På denna sida finns allt tillgängligt material för inbjudan, anmälan och beslut som kommer bearbetas under stämman.

Kallelse extra bolagsstämma 2 augusti 2024

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2 augusti 2024