Stefans energiresa - från 45 000 kWh till 16 000 kWh

Sara Nässén
2023-12-05
8
min läsning

I denna artikel kommer vi att följa Stefans resa, från en årsförbrukning på 45 000 kWh till 16 000 kWh, utan att kompromissa med sin och familjens levnadskomfort. Vi får en inblick i hans kreativa metoder, tekniska lösningar och hans inspirerande engagemang när det kommer till optimering av elanvändning.


Stefans intresse för smart styrning tog fart redan 2014 med en stereo som han kunde styra direkt via mobilen. Hans resa inom smart styrning fortsatte under åren och han bytte snabbt därefter ut sina glödlampor till energieffektiva LED-lampor och kollade över sina möjligheter hemma för att se vad han kunde optimera.

Stefan skaffar timprisavtal

I juni 2022 skaffade Stefan timprisavtal som har hjälpt honom att få en övergripande bild hur mycket elen kostar och vilken tidpunkt elen är som billigast. Med hjälp av timprisavtal kan Stefan utnyttja elen när elpriserna är som lägst och använda samma mängd kWh varje månad som innan men till en betydligt lägre kostnad. Med ett timprisavtal är det möjligt att följa spotpriset och med Stefans automatisering av hans energikällor och möjlighet att utnyttja spotpriset när det är som lägst kan han spara pengar på sin elanvändning.


Stefan har satt upp en surfplatta i hallen hemma så att hela familjen enkelt kan styra hemmets lampor och elektronik. Genom surfplattan är det möjligt att enkelt sätta på och stänga av deras elektronik. På så sätt har han gjort det enkelt för hela familjen att både intressera sig och delta i allt kul som det innebär att spara el.


Från juni 2022 och i samband med ett timprisavtal, började Stefan ansluta sina produkter med smart styrning som enkelt hjälper honom att använda elen när det är som billigast. Han har bland annat anslutit sin bergvärmepump, golvvärme, spabad och sin NIBE 300 liters varmvattenberedare till smart styrning. Han har isolerat 30 fönster i sitt hus, vilket i sig ger en besparing på 5-10% på uppvärmningskostnaderna. Dessutom vedeldar de och kan spara ytterligare el.


Redan när Stefan och hans familj flyttade in 2009 behövde de året efter renovera en stor del av huset som innefattade ett byte till elradiatorer till golvvärme på nedervåningen, och ett byte av elradiatorer på övervåningen till konvektorer. Samma år satte han in en NIBE bergvärmepump. Under åren har han investerat i bl.a. ett utomhusspabad och en elbil med laddbox som han kan styra och optimera med hjälp av smart styrning.


Att ladda bilen på rätt tidpunkt

För många elbilsägare är tidpunkten för laddningen en viktig faktor för att minimera kostnaderna. Stefan laddar vanligtvis bilen under natten, när elpriset ofta är lägre, och drar nytta av sänkta priser och kan därmed spara pengar. Majoriteten av Stefans laddningstillfällen äger rum på natten mellan kl. 00:00 och 05:00, vilket är en populär strategi bland elbilsägare, då elpriserna är lägre. Det är inte enbart nattetid som erbjuder möjligheter för kostnadseffektiv laddning för Stefan. Vissa dagar, när elpriset är lågt och solen skiner, har det faktiskt varit mer lönsamt för honom att ladda bilen under dagtid med hjälp av egenproducerad solenergi från sina solpaneler.


- Vi laddar 99% på nätterna då priset är lägre. Eller så laddar vi ibland på dagtid om elpriset är lågt och solen skiner, för då kan det vara lönsammare att ladda med egenproducerad el, berättar Stefan. Men som sagt majoriteten av laddtillfällena sker på natten mellan kl 00:00 och typ kl 05:00.

För Stefan har det varit en smart strategi att anpassa hans laddningsvanor efter rådande elpriser och väderförhållanden, för att maximera kostnadseffektiviteten som elbilsägare. Genom att ladda på nätterna eller under soliga dagar med låga elpriser kan han dra nytta av de mest förmånliga laddningsförhållandena och därmed spara pengar på elräkningen.


PS: Du vet väl om att Greenely erbjuder smart elbilsladdning direkt i appen som gör att laddningen av din elbil genomförs under de billigaste timmarna på dygnet - helt automatiskt, via vår app kombinerat med elavtalet.

Stefan investerar i solceller

År 2019 investerade Stefan i solceller. Med 32 solpaneler som genererar ca 9000 kWh årligen har han förbättrat sin energiförsörjning avsevärt. Inför sommaren planerar Stefan att ytterligare förstärka sin satsning på solenergi genom att investera i fler solpaneler, denna gång för sitt garagetak. Kanske blir det också batterilagring kopplat till solcellerna, berättar Stefan.


Med hjälp av sina solceller har Stefan under till exempel 2022 genererat ett ekonomiskt värde av 25.000 kr från sina solpaneler i form av såld överskottsel och minskat behov av att köpa el. Att sälja överskottselen från sina solpaneler har visat sig vara riktigt positivt, och på en årsbasis räknar Stefan med att intäkterna från försäljningen täcker 6-7 månader av årets elkostnader. Viktigt att notera är att Ellevios nätavgifter tillkommer varje månad.

Smartare uppvärmning av varmvatten

Stefan har en NIBE F1245 från 2010 med inbyggd 180 L varmvattentank samt en ihopkopplad NIBE varmvattenberedara på 300 L som styrs med smart teknik. Bergvärmens varmvattenproduktion har han ställt in för att värma vattnet endast under nattetid. Vanligast är att elen är billigare under natten, vilket resulterat i att Stefan ställt in att bergvärmen ska producera varmvatten mellan kl. 00.30.00-05.30. Hans sammankopplade extra NIBE varmvattenberedaren på 300 liter, värms upp med smartstyrd kontaktor för att ytterligare optimera energiförbrukningen. Kontaktorn programmeras enkelt med en timer, exempelvis med start kl. 01:00 och stopp kl. 03:00. Det räcker med en uppvärmningstid på 2 timmar per dygn för att säkerställa en stabil och tillräcklig tillgång till varmvatten under hela nästa dag och kväll för Stefan och hans familj.


Genom att värma upp samma mängd vatten under natten istället för under dagen, sparar Stefan pengar och sänker sin elkostnad. I december 2022 minskade i genomsnitt Stefan sina kostnader med 22 kronor per dag, vilket resulterade i en besparing på 660 kronor den månaden för uppvärmning av 300 L - och detta enbart på varmvattenförbrukningen. Det innebär att han utnyttjar spotpriset när det är lågt för att värma vattnet under natten till en snittkostnad på 3 kronor per dygn, jämfört med de 25 kronor det skulle kosta om han istället värmer vattnet till exempel på morgonen. Utöver det sparar Stefan ytterligare 360 kr i december 2022 från sin bergvärmepump på 180 L med sitt timprisavtal och smart styrning.


Notera dock att vintermånader som till exempel december, ofta har högre elpriser vilket vanligtvis skiljer sig från de andra månaderna på året. Nedan visar Stefan hur han har räknat ut sitt generella sparande med timprisavtal och smart styrning.

En genomsnittlig månad sparar Stefan 360 kr från sin varmvattenberedare 300 L plus ytterligare 240 kr i månaden från sin bergvärmepump 180 L med ett timprisavtal med smart styrning. Det ger en månadsbesparing på 600 kr med smart styrning och timprisavtal från sin varmvattenberedare och bergvärmepump.


Så här har Stefan räknat ut kostnaden för uppvärmningen av varmvatten i varmvattenberedaren på 300 liter:

Annat elavtal och exklusive nätavgift till Ellevio

  • Antal kWh/dygn till VVB'n: 6 kWh
  • Uppskattat elpris månadsrörligt: 2,5 kr/kWh
  • Ger en kostnad för uppvärmning av varmvatten: 6 kWh x 2,5 kr/kWh = 15 kr/dag, eller 450 kr/månad

Med timprisavtal och smart styrning till uppvärmning på natten:

Timavtal och exklusive nätavgift till Ellevio

  • Antal kWh/dygn till VVB'n: 6 kWh
  • Uppskattat elpris per timme nattetid: 0,5 kr/kWh
  • Ger en kostnad för uppvärmning av varmvatten: 6 kWh x 0,5 kr/kWh = 3 kr/dag, eller 90 kr/månad


Besparing: 450 kr (ej timprisavtal) - 90 kr (timprisavtal) = 360 kr


För att ytterligare förbättra systemets effektivitet och energibesparing planerar Stefan att automatisera timerinställningarna. Genom att integrera spotpriserna på elbörsen och andra variabler i systemets styrning kommer start- och stopptiderna för varmvattenproduktionen att anpassas automatiskt och därmed bidra till en ännu smartare och mer energieffektiv lösning för hushållet.

Samma levnadskomfort som innan

Precis som tidigare lever Stefan och hans familj i ett behagligt uppvärmt hus i Stockholm med minst 21 grader inomhustemperatur, där de duschar som vanligt, lagar mat på vanliga tider men har minskat sin årsförbrukning till 16 000 kWh, alltså en minskning med nästan 30 000 kWh från när de flyttade in. Tack vare sin optimering och uppmärksamhet på elpriset har Stefan full kontroll över sin energianvändning idag.


Är du också intresserad av ett timprisavtal? Bli kund hos Greenely här!

Fler artiklar

Påbörja din energiresa!

Ladda hem Greenely-appen idag.