Träffa Stefan som krossar myter kring optimering om el

Sara Nässén
2023-05-20
7
min läsning
Stefan, som bor på Lidingö tillsammans med sin fru, deras barn och hund, har under en längre tid utforskat metoder för att optimera sin elanvändning och reducera sina elkostnader. Målet är att minimera behovet av att förändra livsstilen i hemmet så mycket som möjligt. Istället ska modern teknik som t ex smart hemstyrning stå för den mesta optimeringen. På sin resa har han samlat många användbara tips, men också stött på diverse myter. Nu tar han steget att krossa dessa myter och delar med sig av sina insikter tillsammans med Greenely.

Du måste offra din levnadskomfort

Inte alls! Stefan och hans familj har samma levnadskomfort som innan med en inomhustemperatur på 21 grader, de duschar som vanligt och lagar mat oberoende av tidpunkten på dagen. Stefan menar att det finns flera olika sätt att optimera sin elanvändning utan att behöva ändra sin levnadskomfort. Här nedan kommer några tips!

Solceller fungerar inte i Sverige

Stefan investerade i solceller på sitt hus 2019. Under till exempel 2022 genererade hans solceller ett ekonomiskt värde av 25.000 kr i form av såld överskottsel och minskat behov av att köpa el. Att sälja överskottselen från hans solpaneler, har visat sig vara riktigt positivt och på årsbasis räknar Stefan med att försäljningen täcker 6-7 månader av årets elkostnader. Tillkommer gör elnätsavgifter från Ellevio, oberoende av solpanelernas energiproduktion.

För Stefan har solceller varit en jättebra investering! Han anser att många pratar om att det tar lång tid innan investeringskostnaden för solcellerna är avbetald, vilket han inte helt håller med om. Ju högre elpriset är desto mer tjänar man på sin solcellsinvestering, till exempel i form av kortare avbetalningstid. Med de senaste årens höga elpriser räknar Stefan med att solcells investeringen har betalat av sig under 2024, alltså redan efter drygt 5 år!

Spabad behöver vara fullt uppvärmda och i drift dygnet runt

Stefan har ett utomhus-spabad som många tror behöver hålla full värme hela tiden, men det stämmer inte enligt honom. Med smart styrning kan han värma upp sitt spabad till badtemperaturen 38 grader endast under några av nattens timmar då elen oftast är billigare.

- Moderna spabad är oftast mycket välisolerade och i vårt fall tappar spabadet inte mer än 3 grader under 20 timmar, innan nästa natts uppvärmning startar, säger Stefan. Och när det är dags att ta ett dopp startar vi spabadet med en app, ett par timmar före det är dags att hoppa i.

Spabad utomhus med varmt vatten

Isolering är svårt och kräver mycket tid

En vanlig uppfattning är att isolering alltid är komplicerad och kräver omfattande renoveringar. Visst kan det vara så men här rekommenderar Stefan istället att man börjar med enklare lösningar som till exempel isoleringslister runt fönster och dörrar. Stefan tipsar också om att se över ditt tillflöde av frisk luft in i huset, som under vintertid kan innebära onödig nedkylning av inomhusluften. Genom att montera färdiga isoleringslister runt fönster och dörrar hemma räknar han med en besparing på cirka 5-10% på sina elkostnader.

Prata om optimering av el med varandra hjälper inte

I samband med elkrisen och de höga elpriserna tyckte Stefan att det var viktigt att prata om elanvändningen hemma i familjen. Han förtydligar att det i deras fall inte handlar om att ändra komforten hemma utan snarare att skapa ett samtalsämne i familjen kring el och hur de använder den el som finns på ett smartare sätt. Genom att prata om el bidrog det till att familjen tänker en extra gång på sin elanvändning och till exempel sätter timer på disk- och tvättmaskinerna så att de körs nattetid istället.

Du behöver gilla teknik och ha de nyaste produkterna

Här håller Stefan inte alls med! Han har bland annat en äldre bergvärmepump, NIBE F1245 från 2010, som funkar utmärkt att koppla ihop med smart teknik, men också genom enkla inställningar, så att den endast värmer varmvatten de tider på dygnet då elen kostar mindre. Han tror på att alla kan göra något i sitt hem och ju mer vi pratar om det och inspirerar varandra, desto mer kan vi lära oss och få tips av varandra.

Fler artiklar

Påbörja din energiresa!

Ladda hem Greenely-appen idag.