Förstå elpriset: Med timprisavtal och spotpris i fokus

Sara Nässén
2023-12-10
6
min läsning

Vad kostar elen idag?

Spotpriset för elen varierar varje timme, varje dag under året. Spotpriset är det pris som sätts på den nordiska elbörsen, Nord Pool, för el som ska levereras nästa dag. Varje dag, baserat på förväntad produktion och förbrukning, räknas priset ut för varje enskild timme nästa dygn.

Med Greenelys användarvänliga app har du alltid koll på nuvarande och kommande spotpris, både för idag och imorgon. Det innebär att du får friheten att smidigt styra och planera din elförbrukning och kan sänka din elkostnad.

Ladda ner Greenely-appen för att ta del av dagens och morgondagens spotpriser redan idag!

Ta reda på vad elen kostar för dig!

Sverige är uppdelat i fyra elområden för att effektivt hantera elproduktion och konsumtion samt säkerställa en stabil elförsörjning. I varje elområde är det olika spotpris som varierar beroende på var i landet du bor, vilket benämns med elområde. Spotpriserna kan variera mellan de olika elområdena, beroende på efterfrågan och tillgång.

Elpriset varierar beroende på var i Sverige du bor, vilket beror på att mycket av elen produceras i norra Sverige, men används mest i södra Sverige. Av denna anledning är spotpriset ofta högre i södra Sverige, eftersom elektriciteten behöver transporteras genom något som kallas transmissionsnätet. För närvarande är denna överföringskapacitet begränsad, vilket resulterar i en effektbrist i södra Sverige, vilket i sin tur leder till högre elpriser.

Osäker på vilket område du tillhör? Ta reda på vilket är ditt elområde här!

Om Greenelys timprisavtal

Hos Greenely köper du el till självkostnadspris med ett timprisavtal som betyder att du köper el utifrån varje timme du förbrukar elen. Elpriset för den timmen sätts utifrån spotpriset från Nord Pool. Hos Greenely har du en månadsavgift på 49 kr eller 69 kr beroende på om du väljer månadsabonnemang eller årsabonnemang. Bli kund här!

Du är en del av något större med Greenely

Som kund hos Greenely blir du en del av en större gemenskap som arbetar för att balansera elnätet. Elsystemet kräver att efterfrågan och tillgång matchar varandra, och med Greenelys timprisavtal får du möjlighet att själv styra över din elförbrukning. På så vis kan du aktivt bidra till att balansera elnätet och dess tillgängliga resurser.

Genom att utnyttja möjligheten att styra din egen elanvändning kan du både spara pengar och hjälpa till att balansera elsystemet. Detta görs genom att använda elen när den är som billigast, vilket ofta sammanfaller med perioder av lägre efterfrågan. På så sätt bidrar du till en mer hållbar energianvändning för både dig själv och samhället i stort.

____________
Om Nord Pool

Nord Pool är den ledande elbörsen i Norden och Baltikum som grundades 1993 och fungerar som en central marknadsplats för handel med el. Här kan elproducenter, elhandlare, industrier och andra aktörer köpa och sälja el på kort och lång sikt. Nord Pool omfattar elmarknaderna i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Storbritannien.

Genom att erbjuda prisinformation säkerställer Nord Pool en effektiv och konkurrenskraftig elmarknad där aktörer kan optimera sina inköp och försäljning av el. Elpriserna på Nord Pool bildas genom budgivning från säljare och köpare av el, vilket resulterar i priser som speglar elmarknadens balans mellan utbud och efterfrågan.

Spotpriset fastställs dagligen på Nord Pool genom spotmarknadsauktioner. Detta pris gäller för leverans av el för nästa dygn och hjälper aktörer att planera och optimera sin elanvändning och produktion. För att underlätta ännu mer finns elpriset uppdelat i timintervaller, så att det finns ett specifikt timpris för varje timme under dygnet.

När det gäller el idag är Nord Pool en viktig aktör på elmarknaden som bidrar till att skapa en effektiv, konkurrenskraftig och välfungerande marknad för elhandel. Med fokus på elpris och spotpris erbjuder Nord Pool en plattform som möjliggör en smidig handel med el och därmed bidrar till en stabil och säker elförsörjning i regionen.

Fler artiklar

Påbörja din energiresa!

Ladda hem Greenely-appen idag.